Byn

Eleven ska skriva en berättande text och hämta inspiration från Minecraft. I början kommer eleven få besöka en by i Minecraft, gå runt i byn för att kunna undersöka den och alla olika varelser i byn. Under besöket ska eleven få inspiration: vad heter byn, vilka som bor här, vad har hänt i byn – efter besöket är det dags att lämna byn, stänga Minecraft och skriva en berättelse, inspirerad av besöket.

Viktiga begrepp: berättande text

Ladda ner lärarhandledningen och elevens stödmall

Här kan man ladda ner startvärlden.