Gestalta ett miljöproblem

Gestalta ett miljöproblem Eleven ska lära sig om hållbar utveckling, människans påverkan och olika miljöproblemen som finns (Vi har till exempel arbetat med WWFs Rapport […]

Systematiska undersökningar

Systematiska undersökningar Elevernas uppgift är att planera och genomföra en systematisk undersökning. Uppgiften kan anpassas på olika nivåer och kan göras individuellt eller i par/små […]