Orientering

Orientering Är du redo för årets bästa orienteringsuppgift? Du ska nämligen hitta den gyllene kompassen för att ta dig till skatten. Men akta dig för […]

Peppvägg

Peppvägg Elevernas uppgift är att bygga en gemensam Peppvägg inom skolan med hjälp av skyltar. Uppgift kan gärna kopplas till ett större arbete runt värdegrundsfrågor, […]