Byn

Byn Eleven ska skriva en berättande text och hämta inspiration från Minecraft. I början kommer eleven få besöka en by i Minecraft, gå runt i […]

Orientering

Orientering Är du redo för årets bästa orienteringsuppgift? Du ska nämligen hitta den gyllene kompassen för att ta dig till skatten. Men akta dig för […]

Peppvägg

Peppvägg Elevernas uppgift är att bygga en gemensam Peppvägg inom skolan med hjälp av skyltar. Uppgift kan gärna kopplas till ett större arbete runt värdegrundsfrågor, […]

Systematiska undersökningar

Systematiska undersökningar Elevernas uppgift är att planera och genomföra en systematisk undersökning. Uppgiften kan anpassas på olika nivåer och kan göras individuellt eller i par/små […]