Byn

Byn Eleven ska skriva en berättande text och hämta inspiration från Minecraft. I början kommer eleven få besöka en by i Minecraft, gå runt i […]

Åkattraktion

Åkattraktion Eleven kommer få uppfinna en ny åkattraktion och skriva en förklarande text om det: hur den ser ut, hur lång behöver man vara för […]

Peppvägg

Peppvägg Elevernas uppgift är att bygga en gemensam Peppvägg inom skolan med hjälp av skyltar. Uppgift kan gärna kopplas till ett större arbete runt värdegrundsfrågor, […]