Forskning inom svenska språket

Det finns en del forskning om Minecraft kopplat till undervisning men inte så mycket i just Sverige. Vi har påbörjat ett ULF-projekt tillsammans med forskarna Daroon Yassin Falk och Eric Borgström på Örebro universitet. Ett ULF-projekt är en praktiknära forskning där forskarna och verksamma lärare tillsammans jobbar runt en eller flera forskningsfrågor som är kopplat till verksamheten. Vårt ramprojekt handlar om hur Minecraft Education kan användas för att skapa lektioner anpassade efter den svenska läroplanen och tar utgångspunkt i vårt pågående utvecklingsprojekt på Änglandaskolans åk 4–6 i Örebro. Just nu ligger vi i planeringsfasen, och nästa steg kommer vara datainsamling under läsåret 24/25. Vi kommer uppdatera här under forskningsprojektets gång.

Mer om vår projekt kan du läsa här på Örebro universitets hemsida.

Du kan även lyssna då Daroon pratar om starten av projektet i radio.