Åkattraktion

Eleven kommer få uppfinna en ny åkattraktion och skriva en förklarande text om det: hur den ser ut, hur lång behöver man vara för att kunna åka det, hur den fungerar med mera. Efter det kommer eleven bygga sin åkattraktion i Minecraft, utifrån sin beskrivning. För att kunna redovisa/muntlig presentera sitt arbete, kan eleven ta publiken genom åkattraktionen – Minecraft fungerar som stöd till presentationen.

Viktiga begrepp: förklarande text, muntlig presentation

Här är ett videoexempel hur en åkattraktion kan se ut, när eleven har byggt upp den utifrån sin text.

Ladda ner lärarhandledning