Orientering

Är du redo för årets bästa orienteringsuppgift? Du ska nämligen hitta den gyllene kompassen för att ta dig till skatten. Men akta dig för att fasta i spindelnät och göra dig illa på giftiga buskar…

https://www.youtube.com/watch?v=2Fm5Z7oXW_k&list=PL55lqsZspjkJi_W438ALJlgdp45Ok-QjD

I den här uppgiften får eleverna träna karttecken från orienteringskartor i en färdig värld på Minecraft. För att kunna genomföra uppgiften behöver eleven ladda ner världen som finns här och ha en kontrollblankett för att kunna skriva ner bokstäverna vid varje kontroll.

Ladda ner lärarhandledning och kontrollblanketten (bilderna i blanketten är från Pixabay)

Själva världen hittar du här.

Lycka till!