Byn

Byn Eleven ska skriva en berättande text och hämta inspiration från Minecraft. I början kommer eleven få besöka en by i Minecraft, gå runt i […]

Gestalta ett miljöproblem

Gestalta ett miljöproblem Eleven ska lära sig om hållbar utveckling, människans påverkan och olika miljöproblemen som finns (Vi har till exempel arbetat med WWFs Rapport […]

Åkattraktion

Åkattraktion Eleven kommer få uppfinna en ny åkattraktion och skriva en förklarande text om det: hur den ser ut, hur lång behöver man vara för […]

Peppvägg

Peppvägg Elevernas uppgift är att bygga en gemensam Peppvägg inom skolan med hjälp av skyltar. Uppgift kan gärna kopplas till ett större arbete runt värdegrundsfrågor, […]

Systematiska undersökningar

Systematiska undersökningar Elevernas uppgift är att planera och genomföra en systematisk undersökning. Uppgiften kan anpassas på olika nivåer och kan göras individuellt eller i par/små […]