Systematiska undersökningar

Elevernas uppgift är att planera och genomföra en systematisk undersökning. Uppgiften kan anpassas på olika nivåer och kan göras individuellt eller i par/små grupper.

  • Eleven kommer få planera, utföra, värdera resultat och dokumentera ett experiment i Minecraft. Man kan antingen välja jobba med alla delar eller välja några man koncentrerar till.
  • Man kan anpassa nivån för uppgiften beroende på åldern och erfarenhet både när det gäller att göra systematiska undersökningar samt arbeta i Minecraft: till exempel eleven kan välja en undersökningsbar fråga bland färdiga frågor eller komma på med en egen fråga.
  • Dokumentationen kan göras antingen digitalt i Minecraft med hjälp av skyltar eller boken, digitalt i ett skrivprogram eller för hand.

Viktiga begrepp: systematisk undersökning, undersökningsbar fråga, experiment, observation, simulering, variabel, hypotes, material, metod, resultat, felkälla

Här ser du ett exempel hur ett elevarbete kan se ut i Minecraft – i exemplet har eleven undersökt hur solljuset påverkar växtligheten av vete.

Ladda ner lärarhandledningen:

Ladda ner en färdig värld. I den här uppgiften kan man även starta en ny värld själv.