Om oss

Vi är två lärare på Änglandaskolan i Örebro som har startat ett projekt tillsammans. Vi vill skapa och dela med oss av lektioner i Minecraft som är kopplade till den svenska läroplanenen, LGR 22. 

Vår vision är att skapa ett plattform som blir en samlingsplats för beprövade lektioner i flera ämnen. Här ska man kunna bli inspirerad men även kunna bidra med sina egna Minecraft-lektioner. 

Projektet startades genom att vi fick ett stipendium från Lärarstiftelsen, innovativt lärande

Projektet har lett till ett ULF-projekt tillsammans med forskarna från Örebro universitet. Forskningsprojektet handlar om hur Minecraft Education kan användas för att designa undervisningsmoment och hur dess möjligheter och lärarens didaktiska val formar elevernas handlingsutrymme i svenskundervisning. Mer om projektet kan man läsa på universitets hemsida.

Projektet i media

Martin Frisén & Venla Luukkonen