Vikingarnas mytologiska värld

Eleven ska lära sig om vikingatiden och/eller asatro – den här uppgiften kan användas i med att förstärka det som eleverna har lärt sig. Målet är att bygga tillsammans vikingarnas världsbild i Minecraft. Innan byggandet behöver man lära sig om vikingarnas mytologiska värld så som Yggdrasil, Asgård, Midgård, Utgård, Nifelhel och det som finns i dessa olika delar av världen. Vi har använt bland annat Historiska museets webbsida.

Det finns en färdig startvärld för uppgiften som innehåller en platta hängande i luften. Man använder plattan som utgångspunkt, där Yggrasil ska byggas på mitten, den gröna delen är Midgård, blåa delen är det stora havet och den gråa delen är för Utgård. Beroende på åldern och elevgruppen ska byggandet ta mellan 2 till 4 lektioner. Efter byggandet kan eleverna presentera sitt arbete till varandra med hjälp av Minecraftvärlden.

Viktiga begrepp: vikingatiden, asatro, mytologier

Här är ett videoexempel hur en värld kan se ut.

Ladda ner lärarhandledning och elevinstruktionerna

Här kan man ladda ner startvärlden.