Gestalta ett miljöproblem

Eleven ska lära sig om hållbar utveckling, människans påverkan och olika miljöproblemen som finns (Vi har till exempel arbetat med WWFs Rapport om vår planet). Därefter ska eleven välja ett miljöproblem för att kunna gestalta det med hjälp av Minecraft. Eleven ska visualisera miljöproblemet i ett passande ekosystem i Minecraft, spela in en video med skärminspelning och redigera filmen i ett redigeringsprogram. Filmen ska innehålla fakta om miljöproblemet samt förslag hur vi människorna kan göra en skillnad. Uppgiften kan kopplas till ett eller flera ämnen (t.ex. biologi, fysik, kemi, teknik).

Viktiga begrepp: miljöproblem, ekosystem, hållbar utveckling, naturresurs

Här är två elevexempel, en film om huggning av regnskogar och en om kärnkraften och dess påverkan.

Ladda ner en lärarhandledning