Peppvägg

Elevernas uppgift är att bygga en gemensam Peppvägg inom skolan med hjälp av skyltar. Uppgift kan gärna kopplas till ett större arbete runt värdegrundsfrågor, etik och moral. Väggen byggs gemensamt, men alla eleverna behöver inte vara i Minecraft samtidigt så länge man börjar alltid med den senaste versionen av världen.

För att lyckas i uppgiften behöver man samspela och respektera andra – till exempel man får inte slå sönder andra personers skyltar på Peppväggen.

Viktiga begrepp: värdegrund, etik, moral, värdeladdade ord, pepp, samspel, gemenskap

Ladda ner lärarhandledning och ett arbetsblad för planering.

Du kan ladda ner Peppväggvärlden här.